Sveikas lankytojau, jūs galite prisijungti ar sukurti paskyrą.

Taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Ši pirkimo – pardavimo sutartis nustato Individuali veikla TABU.lt (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „TABU.lt“.

 Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

 1. Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.
 2. Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas, pasirenkamas siuntimo bei apmokėjimo būdas ).
 3. Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą".
 4. Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą.

Apmokėjimas ir pristatymas

 1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per dvi darbo dienas, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą kainos nesumoka, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.
 2. Pardavėjas įsipareigoja pagal pirkimo - pardavimo sutartį pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu per 3 darbo dienas nuo prekių apmokėjimo dienos.
 3. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo būdą neregistruojat siuntinio, sąžiningumo tikslams, pardavėjas įsipareigoja nuskanuoti siuntimo čekį, kaip įrodymą, jog prekė buvo išsiųsta. 
 4. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo būdą neregistruojant siuntinio, pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl prekės negavimo. 
 5. Pirkėjas, pasirinkęs neregistruotą siuntimo būdą ir negavęs prekės kreipiasi į įstaigą, kurios paslaugomis buvo naudotąsi siunčiant prekes, dėl negautos prekės.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.
 3. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.
 4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su TABU.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

 Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
 2. Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.
 3. Pardavėjas įsipareigoja tinkamai ir tiksliai įvykdyti užsakymą ir išsiusti prekes nustatytu laikotarpiu.

Prekių grąžinimas

 1. Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.
 2. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
 3. Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.
 4. Išlaidos už prekės grąžinimą nėra kompensuojamos.

Prekių kokybė, garantijos.

 1. TABU.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės visi būtini duomenys nurodomi prekės aprašyme.
 2. Pardavėjas neatsako už tai, kad TABU.lt internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 Akcijos ir dovanos

 1. Siekiant akcijų metu grąžinti įsigytą prekę, gražinama tokia pinigų suma, kokią Pirkėjas sumokėjo ją įsigydamas.
 2. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami.
 3. Pardavėjas turi teisę pratęsti Akcijų laikotarpį.
 4. Pirkėjui suteiktas nuolaidos kodas galioja tik nustatytu laikotarpiu ir tik neakcijinėms prekėms.

 

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.